Actualització Gestor d'incidències

S'ha actualitzat el Gestor d'incidències a la nova versió. Canvia l'aspecte però el funcionament és el mateix.

Base de conexiement (KB)

  • Articles de base de coneixement més valorats:
  • Darrers articles de la base de coneixement: