Base de conexiement (KB)
Consell Comarcal del Baix Empordà > Gestor incidències > Base de conexiement (KB)

Cerca ajuda:


Contrasenya (password) de Windows

Solució

Segons la Llei de Protecció de dades, per a la seguretat d'accés als fitxers les contrasenyes per entrar al Windows han de complir els següents criteris:

 • S'ha de canviar com a mínim cada 3 mesos.
 • Ha de tenir una longitud mí­nima de 6 caràcters.
 • Ha de contenir almenys 3 dels següents tipus de caràcters:
  • Lletres minúscules (a-z)
  • Lletres majúscules (A-Z)
  • Números (0-9)
  • Símbols (!"/(%&...)
 • No es poden repetir contrasenyes ja posades les 6 vegades anteriors.
 • No poden contenir trossos del nom d'usuari

A causa d'això pot ser que el Windows ens doni algun error quan volem canviar la contrasenya. Cal revisar que compleix aquests criteris mínims. Indispensable tenir en compte que la contrasenya és personal i intransferible. Dir la contrasenya a altres persones pot comportar problemes greus.

 
Ha estat útil aquest article? si / no
Detalls de l'article
ID de l'article: 2
Categoria: Seguretat
Data afegit: 12-08-2010 09:13:15
Lectures: 2259
Valoració (Vots): Article valorat 3.3/5.0 (19)

 
« Tornar

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies