No es pot accedir a la web www.registradores.org amb certificat

Quan s'intenta accedir a la web www.registradores.org o sede.registradores.org amb certificat digital, el navegador no mostra la finestra per seleccionar-los i acaba donant error d'accés.

Per a solucionar aquest problema cal assegurar-nos que no tenim cap certificat digital caducat al nostre repositori.

Per fer-ho cal anar al Tauler de Control de Windows i allí accedir a la opció Opcions d'Internet

Quan s'obri el diàleg de les opcions d'internet cal anar a la pestanya Contingut i clicar al botó Certificats

Revisar a la llista de certificats que no n'hi hagi cap que tingui una data de caducitat anterior a la data actual. Si és el cas que n'hi ha algun de caducat, cal seleccionar-lo i prémer el botó Quitar

Un cop fet això, tancar el navegador del tot i tornar a provar d'accedir.