Quan es vol enviar documentació al portal registradores.org surt un error

Quan s'intenta enviar documentació a través del portal registradores.org surt un error dient que no es pot descarregar el complement.

Aquest error indica que no hi ha la versió de java adequada instal·lada. Normalment es dona perquè falta la versió de java de 32 bits.

Cal recordar que com que utilitza Java és recomanable utilitzar Internet Explorer, ja que els altres navegadors el tenen bloquejat i no funcionarà.

Per descarregar la versió de 32 bits de java cal anar a https://www.java.com/es/download/manual.jsp i descarregar la versió de 32 bits anomenada "Windows fuera de línia"