Quan clico a botó Envia del PDF d’un tràmit d’EACAT, no apareix cap missatge i queda sempre com enviant

Amb determinades configuracions de l’Adobe Acrobat, hem detectat que en alguns casos al prémer el botó “Envia” dels PDF’s que generen de manera automàtica el registre de sortida/entrada d’alguns tràmits d’EACAT, no apareix el missatge indicant que ha finalitzat la tramesa, i l’Adobe Acrobat es queda en estat enviant/rebent dades.

Per evitar això, cal accedir a la següent ruta de configuració de l’Acrobat Reader i desactivar la Verificació de signatures: “Edición” > “Preferencias” > “Firmas” > “Verificación” > desactivar “Verificar firmas al abrir el documento”

Podeu revisar les pantalles que us acabem d'indicar aquí: https://www.aoc.cat/knowledge-base/clico-boto-envia-pdf-dun-tramit-deacat-no-apareix-cap-missatge-que-he/