Configurar segellat de temps a Adobe Reader DC

Si no es té ben configurat l'Adobe Reader pot ser que al validar la signatura informi que no es pot assegurar que la data i hora siguin vàlides.

Per tal que l'Adobe Reader insereixi la data i hora correctes i certificades a l'hora de realitzar una signatura electrònica cal configurar-li el servidor de segellat de temps del Consorci AOC. Per fer-ho cal seguir els següents passos:

  1. A l'Adobe Reader cal anar al menú Edición->Preferencias
  2. A la finestra que s'obre, clicar sobre l'opció Firmas i dins de Firmas clicar el botó "Más..." del requadre amb títol "Marca de hora del documento".
  3. A la finestra que s'obre, clicar a la icona on hi ha un dibuix d'un servidor amb el signe +.
  4. A la finestra que s'obre, posar un nom descriptiu on diu Nombre, per exemple "PSIS AOC".
  5. Dins el requadre "Dirección URL del servidor" posar aquesta URL: http://psis.catcert.net/psis/catcert/tsp. Tot seguit prémer el botó "Aceptar".
  6. Amb el servidor que hem afegit seleccionat, clicar la opció on diu "Establecer predeterminado", i acceptar el quadre d'avís que s'obre.
  7. Tancar la finestra de configuració del servidor i prémer el botó "Aceptar" de la finestra de preferències.

Amb aquests canvis l'Adobe ja signarà anant a consultar la data als servidors de segellat de temps del Consorci AOC i d'aquesta manera la signatura serà vàlida.